Detecting Sunday Victorian

Detecting Sunday Victorian goldfields Australia , only detected 3 small nuggets the rest came from a quartz specie I crushed , the button was a bonus 👍🏼⛏


Published by James Robinson

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.