First Victorian silver

First Victorian silver

First Victorian silver and George 2nd Farthing love token. The silver was a belting signal.

Published by Adam Howe

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.