I Love Gold Kruzer

Hey can someone else have a go at hitting gold rush era diggings with the Makro Gold Kruzer an see how ya go ? It’s a great machine and I’d love to see other people’s finds , nothing on YouTube except nail board tests an relic hunting.


Published by James Robinson

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.