I’m still over the moon

I’m still over the moon. Out 2 weeks ago with the MMK at a local park that’s lately been hammered by a few Nox’s.
Managed to stumble across this fancy 17th century button. Liberty cap on pole with coiled rattlesnake 13 stars above.


Published by David Smith

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.