In the middle of my front yard

In the middle of my front yard. When I say it should be hunted out I’m not exaggerating. Over the last 20 years I’ve gone over this place with Teknetics, Fisher, Tesoro, Whites, Bounty Hunter, Compass, and the mighty Treasure Baron Cointrax. The stock coil is no slouch.

Published by Dave Gerstner

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.