Nokta Mühendislik A.Ş. KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu NOKTA MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “NOKTA” olarak anılacaktır.) olarak, Bu Müşteri Kişisel Verileri Aydınlatma Metnini, Siz Değerli Müşterilerimizi, kişisel verilerini nasıl işlediğimiz hakkında bilgilendirebilmek için hazırladık. Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz ve “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız” hakkında detaylı bilgi almak için ayrıca “Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası” linkini tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için; info@noktadetectors.com e-posta adresi ile bize ulaşabilirsiniz.

1. NOKTA MÜHENDİSLİK A.Ş. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYOR?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik ve İletişimAd-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, profil fotoğrafı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres
FinansÖdemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler
Müşteri İşlemAlışveriş/sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi
LokasyonLokasyon (konum) bilgileriniz

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANIYOR?

Kişisel Verilerinizi İnternet Sitemiz Üzerinden, İletişim Numaralarımızdan Bize Ulaştığınızda Ya Da Şirketimize Yaptığınız Ziyaretlerinizde Otomatik ve Manuel Yöntemler İle Topluyoruz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?

NOKTA olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sadece yurtiçinde işliyoruz:

 • 1. Kanunen zorunlu olduğumuz konularda (Bunun için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyerek detaylara ulaşabilirsiniz.) yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için,
 • 2. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için başvurularınızı değerlendirmek ve talepleriniz doğrultusunda fiyat teklifi sunabilmek için,
 • 3. Siz Değerli Müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek ve ilişkilerimizin devamını sağlayabilmek için,
 • 4. Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek için,
 • 5. NOKTA olarak tedarikçiler ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi yürütebilmek için,
 • 6. Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri alabilmek ve değerlendirme yapabilmek için,
 • 7. Talepleriniz ve Şikayetlerinizin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak ve bu konuda sizi bilgilendirebilmek için,
 • 8. Faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütebilmek için,
 • 9. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi için,
 • 10. Siparişlerinizle ilgili ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütebilmek için.

4. NOKTA MÜHENDİSLİK AŞ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERKEN DAYANDIĞI HUKUKİ SEBEPLER NELER?

Kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde ifade edilen hukuki sebeplerden aşağıda yer alanlar kapsamında işliyoruz:

Hukuki DayanağıKişisel Verinin İşlenmesine ÖrnekSüreçte İşlenen Kişisel Veriler
“Kişisel veri işlemenin NOKTA ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.”Sipariş verdiğiniz ürünlerin adresinize ulaştırılması için ödemenin alınması, siparişin onaylanması ve ürününüzün teslim edilmesi.Ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri.
“Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.”Ürününüzün teslim edilmesi üzerine, siparişinize ilişkin talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması.Ad-soyad, müşteri ID, talep/şikayet bilgisi.
“Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.”Siparişiniz sonucunda fatura düzenlenebilmesi.Ad-soyad, adres, fatura bilgileri.
“Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.”Tercih ve ilgi alanlarınıza en uygun stand, reklam ve tanırım ürünlerinin ve diğer ürün seçeneklerinin size sunulabilmesi.Müşteri ID, ürünlere ilişkin tercih ve ilgi alanları.
“İlgili kişinin lokasyon verilerinin işlenmesine izin vermesi.”Kişi ve lokasyon eşleştirmesi yapılarak, ürün tesliminin yapılabilmesi, Adınıza fatura düzenlenebilmesi, Sipariş güvenliğinizin sağlanabilmesi, Sizinle iletişime geçilebilmesi.Ad-soyad, lokasyon (konum bilgileri).

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ KOŞULLARDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILIR?

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yurtiçi taraflara aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

NOKTA Dağıtıcıları, Kuryeleri, Nakliye Firmaları ve TedarikçilerDağıtıcı, kurye ve nakliye firmaları ve tedarikçiler ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek; müşteri sipariş işlemlerini yürütebilmek; dağıtıcı, kurye ve nakliye firmaları ve tedarikçileri siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarYetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

6. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Veri Sahibi olarak haklarınız şu şekilde düzenlenmiştir:

11. Madde (1): Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e- 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

A. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerinizle İlgili Başvurularınızı,

 • 1. Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Sıvat Cad. Sakız Sok. No:4 Sancaktepe/İSTANBUL adresine bizzat veya;
 • 2. Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@noktadetectors.com elektronik posta adresine veya;
 • 3. Bilgi edinme veya Kanun’da sayılmış diğer haklarınıza dair talebinizin yer aldığı ıslak imzalı başvuru belgeniz ve Sizi tanımlayacak kimlik bilgileriniz iler birlikte iadeli taahhütlü Posta yoluyla Sıvat Cad. Sakız Sok. No:4 Sancaktepe/İSTANBUL adresine veya;
 • 4. Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

B. Kanun’un 5.Maddesi 2. Fıkrasına Göre Başvurunuzda Olması Gereken Bilgi Ve Belgeler Şunlardır;

 • 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • 5. Talep konusu, bulunması zorunludur.

C. Başvuru Tarihi Kanun’un 5. Maddesinin 4. ve 5. Fıkralarında Şöyle İfade Edilmiştir:

 • 1. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 • 2. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

D. Başvuru İçin Herhangi Bir Ücretlendirme Söz Konusu Mudur?

Başvurularınızın cevplandırılması için aşağıda Kanunen belirtilen ücretler dışında başka bir ücret talep edilemez.

6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 1. Fıkrasına göre, “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1(Bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.”

6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 2. Fıkrasına göre, Başvuruya cevabınız CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilir.

E. Cevap Verme Süresi:

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak posta yoluyla veya elektronik posta yoluyla gerekçelendirilecek size iletilecektir.