Spent a few hours out back today

Spent a few hours out back today. Managed some cool stuff!
A 1/2 cent, 1859 IHP, a Buffalo and a local token I’ve never seen before. A few buttons and a pile of random relics.


Published by David Smith

Bir cevap yazın

Not: Yapacağınız yorumlar olumsuz olsa dahi yayınlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler yayınlanmayacak ve firmaya ulaşacaktır. Rahatlıkla yorum yazabilirsiniz.