Uygulamalı Problemlere Yönelik Tasarımlar (Ödüllü Yarışma)

NOKTA MÜHENDİSLİK
AR-GE MERKEZİ

“UYGULAMALI PROBLEMLERE YÖNELİK TASARIMLAR”

ÖDÜLLÜ YARIŞMASI


Yarışmamız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

ÖDÜLLER:
1. lik Ödülü : Ödüle layık çözüm ulaşmamıştır.
2. lik Ödülü : Mehmet Samet Temel, Çukurova Üniversitesi
3. lük Ödülü : Ahmet Said Demircan, Yıldız Teknik Üniversitesi


Sektöründe bir dünya markası olan NOKTA MÜHENDİSLİK A.Ş. Ar-Ge Merkezi olarak, geleceği şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve yenilikçi çözümler üretmek istiyoruz. Bu amaçla “Uygulamalı Problemlere Yönelik Tasarımlar” isimli ödüllü proje yarışmalarını düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında özellikle Araştırma Üniversitelerinin ilgili bölümleriyle birlikte bu yarışmaları organize etmeyi arzu ediyoruz.

2019 YILI TASARIM PROJESİ

Akım Sabitleme Devresi

İdeal olmayan (0.4 ohm değerinde seri iç dirence sahip) 300 uH değerinde bir bobinden (Şekil-1) geçen akımı Şekil-2’deki gibi elde edebilecek devreyi tasarlayarak; Spice temelli (LTSpice, TINA-TI, Proteus, OrCAD PSpice, TINA, vb.) bir devre simülasyon programında (Transient – Zaman Alanı olarak) veya prototip bir devrede doğrulayınız, devrenin çalışmasını detaylı olarak açıklayınız. Elde edilmek istenen akım için seviye ve zamanlamalar Şekil-2’de belirtilmiştir.

Şekil-1 0.4 ohm değerinde iç dirence sahip 300 uH’luk bobin

Şekil-2 Elde edilmek istenen akım

Koşullar ve Öneriler

1. Şekil-1’deki Direnç ve Bobin arasına bir bağlantı yapamazsınız. Direnç, bobinin kendi iç direncini ifade etmektedir.
2. Belirtilen dalga şekli periyodiktir; Periyot = 2 (Tconst + Tramp)
3. Devre tasarımında MOSFET, BJT, Diyot gibi anahtarlama elemanlarından, aktif veya pasif elektronik bileşenlerden ve birden fazla gerilim kaynağından yararlanabilirsiniz. İdeal olmayan gerçek devre elemanları olmak koşulu ile elektronik bileşenlerde bir sınırlama yoktur. Akım kaynağı şeklinde tasarım tercih edilirse bu kaynak aşağıda Madde 6’da belirtilen 5 W güç koşuluna dâhil edilmelidir. Devrenin tamamı bir veya birkaç voltaj kaynağından beslenebilir. Gerilim kaynaklarında detay belirtilmesine gerek bulunmamaktadır; blok olarak gösterilebilir.
4. Belirtilen değer ve zamanlamaların tasarlanacak devrenin gerçek analog elemanlarının veya güç elemanlarının kendi parazitik karakterleri (direnç, kapasitans, gerilim düşümleri, vb.) ile gerçekleştirilebileceğini mutlaka dikkate alınız ve gerilim kaynakları hariç olmak üzere ideal devre elemanı kullanmayınız.
5. Zamanlamaları gerçekleştirebilmek için mevcut teknolojiler (Anahtarlama elemanları- MOSFET, FET, JFET; İşlemciler- DSP, uC, FPGA) dâhilinde yeterince hızlı (ideal) bir dijital devrenin hazırda var olduğunu ve istenilen şekilde dijital sinyalleri üretebildiğini varsayınız.
6. Tasarlanan devrede, elemanlar toplamda ortalama 5 W’tan daha fazla güç harcamayacaktır.
7. Devrede 250 V’tan yüksek gerilim olmayacaktır.
8. Devrede 3 A’den yüksek akım olmayacaktır.
9. ÖNEMLİ DETAYLAR:
a. Tconst süresi boyunca akımın sabit kalması gereklidir.
b. Tramp süresi sonunda, akımın yükselme sürecinden sabit kalma sürecine geçişi Şekil-2’de gösterildiği gibi keskin olmalıdır.
c. Devrenin oluşturduğu akımın formu, R ve L’de uzun sürede meydana gelebilecek olan, +/- %5’e kadar olan değer değişimlerinden etkilenmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

* Yarışmaya Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
* Yarışma lisans veya lisansüstü öğrencisi olan tüm öğrencilere açıktır.
* Yarışmacılar yarışmaya bireysel veya grup olarak katılabilir.
* Yarışmacıların başvuru başlangıç tarihinden başvuru bitiş tarihine kadar geçen sürede, lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
* NOKTA Mühendislik çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
* Çözümlerin açık kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte upyt2019@noktadetectors.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
* Çözüm önerileri, probleme yaklaşım ve çözümün özgünlüğüne göre NOKTA Mühendislik Ar-Ge Merkezi tarafından belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecektir.
* Sonuçlar 31 Ocak 2020 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.
* Sorularınız için upyt2019@noktadetectors.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

TARİHLER:

* Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Ekim 2019
* Yarışma Başvuru Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2019
* Değerlendirme Tarihi : 20-24 Ocak 2020
* Sonuçların Yayınlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

ÖDÜLLER:

1. lik Ödülü : 7.500 TL
2. lik Ödülü : 5.000 TL
3. lük Ödülü : 2.500 TL
Mansiyon-1 : NOKTA “PulseDive 2’si 1 Arada Set” dedektör
Mansiyon-2 : NOKTA “PulseDive 2’si 1 Arada Set” dedektör

Ayrıca, yarışmaya katılanlara;
– NOKTA Mühendislik’te aday mühendislik.
– NOKTA Mühendislik’te staj imkânı sunulabilecektir.